Sykepleier, 100 % fast stilling

Utlyst 31.03.21
Søknadsfrist 21.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype Fast i turnus
Lokasjon Ambulerende enhet
Søknader: 0

Hjelpepleier / helsefagarbeider - vikariat til 31.09.2022

Utlyst 29.03.21
Søknadsfrist 19.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype vikar turnus
Lokasjon Ambulerende enhet
Søknader: 5

Sommerjobb ved hjemmebasert tjeneste

Utlyst 29.03.21
Søknadsfrist 18.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype Engasjement turnus
Lokasjon Ambulerende enhet
Søknader: 26

Sommerjobb Finnstjerna Bofellesskap

Utlyst 29.03.21
Søknadsfrist 19.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype Engasjement turnus
Lokasjon Finnstjerna Bofellesskap
Søknader: 29

Sykepleier, 95 % fast stilling

Utlyst 26.03.21
Søknadsfrist 18.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype Fast i turnus
Lokasjon Bo og omsorgssenteret
Søknader: 1

Hjelpepleier / helsefagarbeider, 2* 85 % fast stilling

Utlyst 26.03.21
Søknadsfrist 18.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype Fast i turnus
Lokasjon Bo og omsorgssenteret
Søknader: 3

Spesialsykepleier

Utlyst 16.03.21
Søknadsfrist 23.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype Fast på dagtid
Lokasjon Rus- og psykisk helseenhet
Søknader: 3

Sommerjobb for ungdom

Vadsø kommune vil ansette skoleelever og studenter i sommerjobb i perioden juni - august 2021.
Utlyst 15.03.21
Søknadsfrist 19.04.21
Selskap Vadsø kommune
Stillingstype Engasjement dagtid
Lokasjon Bygg og anleggsdrift
Søknader: 37