Vi søker nye medarbeidere !


Vi ber søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.
Vi gjør søkere spesielt oppmerksom på at CV må utfylles.
Hvis du har problemer med registreringen kan du henvende deg til personalenheten:

Tove Marki tlf. 78 94 23 32

Eli Baso tlf. 78 94 23 17


Merk:
Er du for tiden, eller har du tidligere vært ansatt i Vadsø kommune?
Da vil du ikke klare å registrere deg. Du må da bruke glemt passord funksjon for å motta brukernavn og passord.

Dersom du ikke har registrert e-post adresse i Vadsø kommune må du kontakte personalenheten for å få tildelt bruker-ID ved førstegangs pålogging.


Gå til ledige stillinger i Vadsø kommune her